9 lyderiavimo principai pagal Lee Iacocca

Autorius Lee Iacocca (1924-2019) – “Mustango tėvas”, JAV automobilių pramonės legenda, siejamas su legendinio Ford Mustang sukūrimu ir automobilių gamintojos Chrysler išgelbėjimu nuo bankroto. “Jis suvaidino istorinį vaidmenį Chrysler valdyme per krizę ir šios firmos konkurencingumo stiprinime. L. Iaococca prisidėjo prie mūsų dabartinės mąstysenos, kuri remiasi sunkiu darbu, atsidavimu ir ištverme. Jo palikimas yra atsparumas ir nepajudinamas tikėjimas kompanijos bei jos darbuotojų ateitimi”, – sako kompanijos vadovybė.

Lee Iacocca

L. Iacocca savo karjerą pradėjo 1946 metais įmonėje Ford Motor Company ir pirmiausia buvo inžinierius. Vėliau jis dirbo prie pardavimų. Būtent L. Iacoccos talentas rinkodaros srityje padėjo jam realizuoti savo potencialą. Pirmoji L. Iacoccos pardavimų kampanija 1950 metų viduryje buvo tokia sėkminga, kad ji pritraukė įmonės vadovų dėmesį ir jis atvyko į Ford būstinę Mičigane. L. Iacocca per savo karjerą atliko daugybę didelių pardavimų. Kalbame apie Ford Mustang, kurį jis sukūrė 1957 metais. Vėliau L. Iacocca perėjo į klestinčią bendrovę Chrysler Corporation.

1979 metais JAV vyriausybė išgelbėjo Chrysler nuo galimo bankroto. Minėta pagalba sudarė 1,5 mlrd. JAV dolerių ir buvo suteikta paskolomis. L. Iacocca pradėjo skausmingą pertvarkymo procesą. Garsios jo sukurtos Chrysler reklamos linija skelbė: “Jeigu rasi geresnį automobilį, pirk jį”.

Dėl šių priežasčių L. Iacocca tapo legenda ir sulaukė demokratų ir darbo sąjungų paramos, tačiau 1980 metų pabaigoje Chrysler patyrė nuosmukį ir tūkstančiai darbuotojų buvo atleisti, kad pavyktų išgelbėti kompaniją.

Pasak L. Iacoccos, Didžioji depresija 1930 metais turėjo didelį poveikį jo šeimos perspektyvoms. Jie buvo imigrantai iš Italijos ir prarado viską. “Didžioji depresija padarė mane materialistu”, – akcentavo jis. Kai Chrysler ištiko bėda, jis sutiko su 1 JAV dolerio atlyginimu, bet kai kompanija atsigavo, L. Iacoccos darbo užmokestis siekė 20 mln. dolerių per metus.

9 lyderiavimo principai

Niekada nebuvau Vyriausiuoju kariuomenės vadu, bet generali­niu direktoriumi buvau. Taigi apie lyderiavimą ten aukštai kai ką išmanau. Ir sugalvojau devynis principus. Ne dešimt, nes neno­riu, kad žmonės manytų, jog laikau save naujuoju Moze. Vadinu juos “Devyniais lyderiavimo principais”. Jie nėra nei įmantrūs, nei sudėtingi. Tai aiškios, akivaizdžios savybės, kurias reikėtų turėti kiekvienam tikram lyderiui.

1. Smalsumas

Lyderis turi būti SMALSUS. Jis turi klausytis, ką kalba žmo­nės, esantys už jį supančių ir jam pataikaujančių artimųjų rato. Jis turi daug ir godžiai skaityti, nes pasaulis yra didelis ir sudėtingas. Jei lyderis niekada nepalieka savo komforto zonos tam, kad iš­girstų kitokias idėjas, jis apsamanoja. Jei jis niekada nepasitikri­na, neišbando savo įsitikinimų, tai iš kur jam žinoti, ar yra teisus?
Nesugebėjimas klausytis yra arogancijos atmaina. Tai reiškia, kad manote, jog jau viską žinote, arba kad jums tai tiesiog nerūpi.

2 Kūrybingumas

Lyderis turi būti KŪRYBINGAS, išsiskiriantis iš kitų, besisten­giantis kažką padaryti kitaip. Kalbu apie nestandartinį mąsty­mą. Lyderiavimas – tai permainų valdymas, ir nesvarbu, kam vadovaujate – kompanijai ar valstybei. Padėtis keičiasi ir reikia būti kūrybiškam, reikia prisitaikyti.

3. Komunikavimas

Lyderis privalo KOMUNIKUOTI. Kalbu ne apie gražbyliavi­mą ar postringavimą, o sugebėjimą žiūrėti tikrovei j akis ir sakyti tiesą. Komunikavimas turi prasidė­ti nuo tiesos sakymo, net jei tai būtų skausminga.

4. Charakteris

Lyderis turi būti žmogus su CHARAKTERIU. Tai reiškia ži­noti skirtumą tarp to, kas gerai ir kas blogai, ir turėti tvirtybės daryti tai, kas gerai. Abrahamas Linkolnas yra pasakęs: “Jei norite patikrinti žmogaus charakterį, duokite jam valdžios.”

5. Drąsa

Lyderiui reikia DRĄSOS. Kalbu apie vyriškumą. (Jo reikia net moterims lyderėms.) Pasipūtimas, gyrimasis nėra drąsa. Drąsa dvidešimt pirmajame amžiuje – tai nepozavimas ir bravūra. Tai įsipareigojimas sėsti už derybų stalo ir kalbėtis. Jei esate politikas, tai drąsa reiškia laikymąsi savo pozicijos net žinant, kad dėl to prarasite rinkėjų balsų.

6. Įsitikinimai

Norint būti lyderiu, reikia turėti ĮSITIKINIMUS, reikia ugne­lės. Reikia aistros. Reikia nuoširdžiai norėti kažką nuveikti.

7. Charizma

Lyderiui reikia turėti CHARIZMOS, žavesio. Kalbu ne apie pa­stangas kristi į akis, atkreipti kitų dėmesį. Charizma yra savybė, sukelianti kitiems norą sekti paskui jus. Tai sugebėjimas įkvėpti.
Žmonės seka paskui lyderį dėl to, kad pasitiki juo. Šitaip aš api­būdinu charizmą.

8. Kompetencija

Lyderis turi būti KOMPETENTINGAS. Juk tai savaime aišku, ar ne? Reikia išmanyti savo darbą. O dar svarbiau suburti aplink žmones, išmanančius savo darbą.

9. Sveikas protas

Negalima būti lyderiu, neturint SVEIKO PROTO. Aš tai vadinu Čarlio Byčamo taisykle. Kai buvau jaunas ir dar tik pradėjau veiklą automobilių versle, vienas iš pirmųjų mano darbų buvo Ford kom­panijos zonos vadovo pareigos Vilks Baryje, Pensilvanijos valsti­joje. Mano viršininku buvo toks Čarlis Byčamas – Rytų pakrantės regioninis vadovas. Tai buvo stambus pietietis, tęsiamai tariantis žodžius, plačiai besišypsantis, tvirto kaip plienas būdo. Jis mėgda­vo sakyti man: “Žinok, Lee, kad vienintelis dalykas, galintis pada­ryti iš tavęs žmogų, yra sugebėjimas protauti ir sveikas protas. Jei arkliašūdžio neatskirsi nuo vanilinių ledų, nieko iš tavęs nebus.”

Pagal Lee Iacocca ir Catherine Whitney knygą “Kur dingo visi lyderiai?”
Nuotraukoje viršuje: Ford Mustang kūrėjų komanda. Antras iš dešinės – Ford padalinio vadovas Lee Iacocca

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas