Žydų išmintis. Patarlės ir priežodžiai

Žydų patarlės, priežodžiai, aforizmai, palyginimai ir kita išmintis, surinkta interneto platybėse.
Nuolat pildoma ir tvarkoma.

Ne pinigai lemia, kad viskas išeina į gera, bet pinigų nebuvimas lemia, kad viskas išeina į bloga. (Liaudies patarlė)
Suteik kiekvienam žmogui naudingą galimybę abejoti. (Talmudas)
Neišmanėlis negali būti dievobaimingas. (Talmudas)
Žiūrėk ne į butelį, o į turinį. (Talmudas)
Negrasink vaikui — arba nubausk jį, arba atleisk. (Talmudas)
Jei turi mušti vaiką, naudok virvę. (Talmudas)
Jeigu visi vyrai būtų filosofijos studentai, visuomeninė tvarka būtų sugriauta, o žmonija greitai išnaikinta. (Maimonidas)
Kai ko nors yra per daug, kažko trūksta. (Anonimas)
Tikrasis “žydiškas klausimas” yra šis: „Kaip žydas galėtų užsidirbti pragyvenimui?” (Šolom
Aleichemas)
Kai susituokia du išsiskyrę žmonės, į lovą gula keturi. (Liaudies patarlė)
Kiekvienas žydas savaip pamišęs. (Liaudies patarlė)
Dėl geros sveikatos kenčia tik gydytojas. (Liaudies patarlė)
Našlys — vienintelis vyras, kurio žmona — angelas. (Liaudies patarlė)
Savanaudis pinigų lupikas yra kiekvienas, uždirbantis daugiau už tave. (Anon.)
Senatvė yra tada, kai tavo šukos turi daugiau plaukų ir dantų už tave. (Anon.)
Dėkingumas — tai laukimas palankumo ateity. (Anon.)
Draugas yra tas, kuris myli jus, nežiūrint jūsų dorybių. (Liaudies patarlė)
Gojus yra tas, kuris moka mažmenines kainas. (Anon.)
Save kuriantis žmogus yra tas, kuris žavisi savo kūrėju. (Anon.)
Antra santuoka — tai vilties pergalė prieš patyrimą. (Anon.)
Ašaros — didžiausias pasauly vandens šaltinis. (Liaudies patarlė)
Vienas kvailys gali užduoti daugiau klausimų, negu dešimt išminčių gali atsakyti. (Anon.)
Vyras, kuris veda dėl pinigų, to vertas. (Talmudas)
Vienas geras darbas veda į kitą. (Talmudas)
Pradėk pamoką nuo juokingos iliustracijos. (Talmudas)
Blogi kaimynai skaičiuoja ne žmogaus išlaidas, o pajamas. (Talmudas)
Spręsk apie žmogų ne iš jo motinos žodžių, o iš kaimynų atsiliepimų. (Talmudas)
Atvykęs į miestą, laikykis jo papročių. (Talmudas)
Viskas gerai, kas gerai baigiasi. (Talmudas)
Rabinas, kurio bendruomenė nenori išvaryti iš miesto, nėra rabinas; o rabinas, kurį jie išvaro, nėra žmogus. (Pagal Talmudo posakį)
Eidamas ieškoti nuotakos, mokslininkas, kaip ekspertą, turėtų vestis nemokšą. (Talmudas)
Pavyzdys nėra įrodymas. (Liaudies patarlė)
Rūpesčiai mėgsta drėgmę — ašaras ir viskį. (Liaudies patarlė)
Krikštydamas žydą, laikyk jį po vandeniu penkias minutes. (Bulgarų patarlė)
Žmogus ateina į pasaulį su “Oy!”, o išeina su “Gevaltl” (Patarlė)
Įkąstas gyvatės bijos ir virvagalio. (Anon.)
Jom Kipuras* kartais vadinama „akimirksnio gavėnia“. (Anon.)
* Jom Kipuras — Atleidimo dienos šventė (arba Teismo diena). Tą dieną draudžiama valgyti ir gerti. (Vert. past.)
Užgautas akmeniu, šuo įkanda kitam šuniui. (Zoharas)
Kas svarbiausia rašytojo gyvenime? Mažas apetitas. (Anon.)
Jeigu jūs laimingas, visi sakys, kad jūs sumanus.(Anon.)
Meilė yra saldi, tačiau su duona ji dar skanesnė. (Anon.)
Kada neturtingas žmogus valgo vištieną? Arba kai jis serga, arba kai višta serga. (Anon.)
Tiesos sakymo privalumas yra tas, kad jums nereikia prisiminti, ką jūs sakėte. (Anon.)
Šykštus žmogus ir riebi karvė naudingi tik po mirties. (Šolom Aleichemas)
Vestuvėse skambanti muzika man visada primena muziką kareiviams, prieš jiems stojant į mūšį. (Henrikas Heinė)
Kai kurie mokslininkai panašūs į bankininkus, nešiojančius raktus nuo seifo, kuriame guli didelės jiems nepriklausančių pinigų sumos. (Ludvikas Bornas)
Kai kurie žmonės gali būti palyginti su mažomis, prašmatniomis parduotuvėmis: visos prekės sudėtos vitrinoje. (Bertoldas Auerbachas)
Platoniška meilė turi daug privalumų: ji netrukdo vyrui svajoti dieną ir miegoti naktį. Ir vis dėlto ji tokia nebrangi. (Bertoldas Auerbachas)
Aš niekada negalvoju apie ateitį — ji gana greitai ateina. (Albertas Einšteinas)
Turėtų susituokti kiekviena moteris, bet ne kiekvienas vyras. (Benjaminas Disraelis)
Žydai niekuo nesiskiria nuo kitų, tik dar labiau panašūs. (Anon.)
Ištekėjusi senmergė tampa jauna žmona. (Anon.)
Vienas žmogus keičia visą pasaulį, visi kiti — tik murma. (Liaudies patarlė)
Rūpinkis sveikata, pasikarti visada suspėsi. (Liaudies patarlė)
Jeigu žmogus niekada neturėjo progos vogti, dar nereiškia, kad jis sąžiningas. (Liaudies patarlė)
Skurdas nėra gėda, tačiau tai vienintelis geras dalykas, ką gali apie jį pasakyti. (Liaudies patarlė)
Mokymasis yra geriausia prekyba. (Patarlė)
Neklausk paciento, klausk gydytojo. (Patarlė)
Savo išvaizda skundžiasi daugelis, o protu — niekas. (Patarlė)
Psichiatras — tai žydas gydytojas, bijantis kraujo. (Anon.)
Gyvenimas išmintingiesiems yra svajonė, kvailiams — žaidimas, turtingiems — komedija, vargšams — tragedija. (Solom Aleichemas)
Kiekvienas sėdi savo idėjų kalėjime. (Albertas Einšteinas)
Dievas myli vargšus, bet padeda turtuoliams. (Anon.)
Kaip turėti nedidelę sėkmę Izraelyje: atvykti su didele. (Anon.)
Vienas tėvas gali išlaikyti dešimt vaikų, bet dešimt vaikų negali išlaikyti vieno tėvo. (Anon.)
Kai tėvas padeda sūnui, abu šypsosi; kai sūnus padeda tėvui, abu verkia. (Liaudies patarlė)
Žydų nevykėlis — berniukas, kuris negavo profesoriaus laipsnio. (Anon.)
Ilgiausias kelias — į kišenę. (Anon.)
Geros idėjos paprastai ateina kaip gaisrininkai — per vėlai. (Anon.)
Į vestuves jūs einate; į skyrybas — bėgate. (Anon.)
Visos nuotakos — gražios; visi lavonai — dievobaimingi. (Anon.)
Jeigu nori turėti išmintingo žmogaus reputaciją, su visais sutik. (Anon.)
Maži vaikai neleis jums miegoti, dideli — gyventi. (Anon.)
Kai žmogus turi mazel (laimę), net jo gaidys deda kiaušinius. (Anon.)
Kol žodžiai tavo burnoje — tu jų ponas; vos tik juos ištari, tampi jų vergu. (Ibn Gabirolas)
Koks kvailio požymis? Jis per daug kalba. (Zoharas)
Jeigu aš esu ne dėl savęs, kas bus? Jei aš esu tik dėl savęs, kas aš? Ir jeigu ne dabar — kada? (Hilelis)
Motinos supranta, ko vaikai nepasako. (Anon.)
Motinos stiklinės akys (ji nemato savo vaikų klaidų). (Anon.)
Į tą restoraną niekas niekada neina —jis pernelyg pilnas. (Anon.)
Jeigu tavo tėvas būtų gyvas, jis apsiverstų karste. (Anon.)
Senbernis — tai vyras, kuris kiekvieną rytą ateina į darbą vis iš kitos pusės. (Liaudies
patarlė)
Jeigu iš maldos būtų naudos, jie pasamdytų žmones tai daryti. (Liaudies patarlė)
Kai eini į restoraną, išsirink staliuką prie padavėjo. (Anon.)
Turtuoliai turi ne vaikus, o paveldėtojus. (Anon.)
Ką nors pridėdamas prie tiesos, iš jos atimi. (Anon.)
Tai, ką Viešpats daro, yra neabejotinai geriausia — turbūt. (Anon.)
Dievas arčiausiai tų, kurių širdis sudaužyta. (Anon.)
Brangus Dieve, tu padedi visiškiems nepažįstamiems, tad kodėl ne man? (Anon.)
Jei nenori kentėti senatvėje, pasikark, kol dar jaunas. (Liaudies patarlė)
Jeigu trinsies alkūnėmis su turtuoliu, tavo rankovėje liks skylė. (Liaudies patarlė)
Kai žydas teisus, jį primuša. (Patarlė)
Nėra žydo be rūpesčių naštos. (Patarlė)
Taupumas labiausiai pageidautina protėvių charakterio savybė. (Liaudies patarlė)
Ginčas yra būdas įrodyti kitiems, kad jie klysta. (Anon.)
Senatvė — toks gyvenimo metas, kai vyrui geriau neturėti pramogų, negu po jų gaivelėtis. (Anon.)
Prieš vestuves akys turi būti atmerktos, o po jų — primerktos. (Liaudies patarlė)
Meilė išmintingiausią vyrą padaro kvailiu, o kvailiausią moterį — gudruole. (Moricas
Safiras)
Užrašas ant padavėjo antkapio: „Jį paviliojo Dievas“. (Anon.)
Ne žmonės užmuša laiką, o laikas juos pražudo. (Moricas Safiras)
Lengviau dėl principų kovoti, negu pagal juos gyventi. (Alfredas Adleris)
Meilė — malonus sapnas, o vestuvės — žadintuvo čirškimas. (Anon.)
Kai gaunate daug pinigų, jūs esate išmintingas ir gražus — ir o, kaip gražiai jūs giedate! (Anon.)
Jei turtingieji galėtų pasisamdyti kitus, kurie už juos numirtų, skurdžiai tikrai neblogai gyventų. (Anon.)
Turtuolių širdis sukietėja greičiau negu kiaušinis verdančiame vandenyje. (Ludvikas
Bornas)
Tas, kuris gyvenime niekada nebuvo atsidūręs kvailio vietoje, niekada nebuvo ir išmintingas. (Henrikas Heinė)


A

Adomas – pirmas laimingasis, nes neturėjo uošvės.
Ašaros – didžiausias pasauly vandens šaltinis.
Ausį kreipk į kiekvieną, ranką duok draugui, lūpas tik žmonai.

B

Bet kokioje neaiškioje situacijoje reikia eiti miegoti.
Bijok ožio iš priekio, arklio – iš už nugaros, kvailio – iš visų pusių.
Bloga žmona – blogiau už lietų: lietus veja į namus, o bloga žmona veja iš jų.
Būk išmintingas ne žodžiais, o savo darbais.

D

Dar negimė žirgas, kuriuo galėtum pasivyti savo jaunystę.
Dėl geros sveikatos kenčia tik gydytojas.
Dievas davė dantis, Dievas duos duonos.
Dievas davė žmogui dvi ausis ir vieną burną – kad daugiau klausytų ir mažiau kalbėtų.
Dievas gina neturtinguosius. Bent jau nuo daug pinigų kainuojančių nuodėmių.
Dievas negali būti visur vienu metu – todėl jis sukūrė motinas.
Dievas nespėja pasirūpinti visais, todėl jis ir sukūrė mamas.
Dievas nesuteiks duonos, jeigu gulėsi ant krosnies.
Dievas neturtingus apsaugo bent jau nuo brangiai kainuojančių nuodėmių.
Dievą mes piktiname savo nuodėmėm. Žmones – savo privalumais.
Dieve, padėk man atsistoti ant kojų, nes nukristi aš galiu ir pats.
Draugas yra tas, kuris myli jus, nežiūrint jūsų dorybių.

G

Galbūt kiaušiniai ir protingesni už vištas, bet jie greitai sugenda.
Gali išsigelbėti nuo tigro, žemės drebėjimo ar taifūno, bet ne nuo moters, kuri nusprendė tave užvaldyti.
Gerai tylėti yra daug sunkiau, negu gerai kalbėti.
Geriau anksčiau numirti, nei vėliau nudvėsti.
Geriau numirti iš juoko, nei iš baimės.
Geriau vagis, bet savo, nei rabinas, bet nepažįstamasis.
Geriau žydas be barzdos, nei barzda be žydo.
Gerus darbus atsimena ilgai, blogus – dar ilgiau.
Greitai įteisinta meilė baigiasi skyrybomis.

I, Į

Ir jeigu jums bent kartą gyvenime yra lemta apsišikti – tegul tai nutinka ne nuo silkės su pienu, o nuo eršketo su slyvomis.
Iš dviejų blogybių pesimistas pasirenka abi.
Iš toli visi žmonės geri.
Įėjo vynas – išėjo paslaptis.

J

Jei geradarystė nieko nekainuotų, visi būtų filantropai.
Jei labdara nieko nekainuotų, visi būtume filantropai.
Jei gyvenimas nesikeičia į gera, palauk – jis pasikeis į bloga.
Jei negali įkasti, nerodyk dantų.
Jei nenori, kad tau užliptų ant sprando, nesilenk žemai.
Jei nenori, kad tau kas nors užliptų ant galvos, nesilenk taip žemai.
Jei nešiojiesi peilį užantyje, tai tavo širdis taip pat pavojuje.
Jei problemą galima išspręsti pinigų pagalba, tai ne problema, tai – tik išlaidos.
Jei sąskaita yra teisinga, nėra reikalo bijoti ją patikrinti.
Jei sieki išminčiaus šlovės – sutik su visais.
Jei visi žmonės trauktų į vieną pusę, tai pasaulis paprasčiausiai apsiverstų.
Jei viską gerai padarai – pabaiga bus gera.
Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus.
Jeigu labdara nieko nekainuotų – visi būtų filantropai.
Jeigu meilė baigėsi, ji nebuvo ir prasidėjusi.
Jeigu ne baimė, tai nuodėmė būtų saldi.
Jeigu nori pamatyti tai, kas nematoma, labai gerai įsižiūrėk į tai, kas matoma.
Jeigu pinigai dingo, buvo pamesti ar pavogti, išmintingi žmonės sako: „Ačiū, Dieve, kad paėmei pinigais!“
Jeigu žmogus niekada neturėjo progos vogti, dar nereiškia, kad jis sąžiningas.

K

Kai Dievas nori sudaužyti žmogaus širdį, jis suteikia jam daugiau proto.
Kai dingsta pinigai, juos pavagia ar pameta, žydai sako: ačiū, Dieve, kad paėmei pinigais.
Kai įprotis ima reikalauti išlaidų, jis tampa pomėgiu.
Kai nėra ką veikti, imamasi didžių darbų.
Кai sena merga išteka, ji akimirksniu tampa jauna moterim.
Kai tuokiasi du išsiskyrę – keturiese gulasi į lovą.
Kai tėvas padeda sūnui, abu šypsosi; kai sūnus padeda tėvui, abu verkia.
Kas, jei ne mes? Kur, jei ne čia? Kada, jei ne dabar?
Kas mėgsta imti, nemėgsta duoti.
Kas vaikų neturi, juos gerai auklėja.
Kiekvienas žydas savaip pamišęs.
Ko nematėte akimis, nereikia išradinėti burna.
Kokia saldi būtų meilė, iš jos kompoto neišvirsi.
Kuo daugiau galvoji apie save, tuo mažiau tave myli.
Kuo muilas yra kūnui, tuo juokas yra sielai.
Kurčias girdėjo, kaip nebylys pasakojo, kad aklas matė, kaip šlubas greitai greitai bėgo.

L

Labiau mylėk tą, kuris nuolat prikiša tavo klaidas, negu tą, kuris nuolat tave giria.
Lai apsaugo tave Dievas nuo blogų moterų, o nuo gerų gelbėkis pats.
Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais laikais.

M

Mama supranta, ko vaikas jai nepasako.
Mylimąją reikia apžiūrėti ne akimis, o širdimi.
Mokymasis yra geriausia prekyba.
Moterys vyrams išpešioja sparnus, o po to guodžiasi, kad jie ne angelai.

N

Našlys – vienintelis vyras, kurio žmona – angelas.
Ne pinigai lemia, kad viskas išeina į gera, bet pinigų nebuvimas lemia, kad viskas išeina į bloga.
Neauklėk niekšo, geriau jį pamokyk.
Nebūk per saldus, nes tave suvalgys, nebūk per kartus, nes tave išspjaus.
Negyvenk mieste, kur nėra daktarų.
Nejausti skausmo, reiškia nebūti žmogumi.
Neklausk paciento, klausk gydytojo.
Nepulk po kojom – užlips ant galvos.
Nesvarbu, kokia saldi yra meilė, uogienės iš jos neišvirsi.
Neturtas nėra gėda; bet tai vienintelis teigiamas dalykas, kurį galima pasakyti apie neturtą.
Niekam nepavydėk: kiekvienas turi savo nelaimės porciją.
Niekas pakaušio nesikaso be priežasties. Jis turi rūpesčių arba utėlių.
Niekuomet nepasitikėk žmogumi, kuris dalinasi su tavimi visais savo vargais, o savo džiaugsmus nuslėpia.
Nori pamatyti ateitį – pažiūrėk į praeitį.
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo – vienas žingsnis. Nuo pralaimėjimo iki sėkmės – ilgas kelias.
Nuplauti kūną galima, bet ne sielą.

P

Paleidęs paukštį, dar gali jį sugauti, bet niekada nesugausi žodžio paleisto iš tavo lūpų.
Pasaulis sunyks ne dėl to, jog per daug žmonių, bet todėl, kad pernelyg daug nežmoniškumo.
Pančiai lieka pančiais, net jeigu jie iš aukso.
Parkristi tu gali pats, bet kad atsikeltum, tau prireiks draugo rankos.
Pasaulis išnyks ne todėl, kad daug žmonių, o todėl, kad daug nebežmonių.
Pasirūpink savimi, kad man nereikėtų tavimi rūpintis.
Patirtis – tai žodis, kuriuo žmonės vadina savo klaidas.
Pavyzdžiai – tai ne įrodymas.
Pirmiausia keiskis pats ir tik vėliau keiski kitus.
Po trijų dienų nemalonų kvapą pradeda skleisti ir žuvys, ir svečiai.
Prasta žmona – blogiau nei lietus: lietus veja į namus, prasta žmona veja iš namų.
Praturtėjęs vargšas neprilygs nuskurdusiam turtuoliui.

R

Rinkdamasis iš dviejų blogybių, pesimistas pasirinks abi.
Rūpesčiai mėgsta drėgmę – ašaras ir viskį.
Rūpinkis sveikata, pasikarti visada suspėsi.

S

Saugokis ožio iš priekio, arklio iš nugaros, kvailio – iš visų pusių.
Savo išvaizda skundžiasi daugelis, o protu — niekas.
Sendamas žmogus mato blogiau, bet daugiau.
Skurdas nėra gėda, tačiau tai vienintelis geras dalykas, ką gali apie jį pasakyti.
Su pinigais ne taip gerai, kaip blogai būna be jų.
Svarbiausia yra išdrįsti.

T

Tas, kuriam buvo įkandusi gyvatė, išsigąs ir virvės.
Tegu tave Dievas apsaugo nuo blogų moterų, nuo gerų gelbėkis pats.
Tėvai moko vaikus kalbėti, vaikai tėvus moko tylėti.
Turint pinigų nėra taip gerai, kaip yra blogai be jų.

V

Vaikai gąsdinami velniu, suaugusieji — žmonėmis.
Vaikus reikia matyti ir girdėti.
Vienas žmogus keičia visą pasaulį, visi kiti – tik murma.
Viešpatie! Padėk man atsikelti – pargriūti aš galiu ir pats.
Visi skundžiasi pinigų trūkumu, tačiau proto trūkumu – nesiskundžia niekas.
Viską, ką gauname veltui, geriausia paimti pinigais.
Vyrai daugiau padarytų, jei moterys mažiau kalbėtų.
Vyras be moters – pusė vyro.

Ž

Žili plaukai — tai senatvės, o ne išminties požymis.
Žinios daug vietos neužima.
Žinios nėra paveldimos.
Žmogaus protas – tas pats, kas paukščiui sparnai.
Žmogus ateina į pasaulį su “Oy!”, o išeina su “Gevaltl”
Žmogus, duodantis ne daug su šypsena, iš tiesų atiduoda daugiau, nei tas, kuris duodamas daug, daro tai susiraukęs.
Žmogus, kuris norėtų turėti draugų, turi ir pats būti draugiškas.
Žmogus turi gyventi bent jau iš smalsumo.
Žodžiai turi būti pasverti, o ne suskaičiuoti.
Žuvis ir svečias po trijų dienų ima smirdėti.

Please wait...
Dalis tekstų Elijuje skirta tik Contribee prenumeratoriams. Užsiprenumeravę paremsite puslapį, prisidėsite prie jo gyvavimo ir augimo. Su Jūsų pagalba bus dar daugiau gero, įdomaus, reikalingo ir naudingo turinio. Ačiū Jums!
Apie prenumeratą.

Skirti paramą

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas