Išlikti žmogumi. Spontaniški patarimai

Nemanyk, kad žinai viską. Taip manydamas, tu nežinai nieko.
Suprask, kiek mažai supranti. Tai supratęs, iš tiesų suprasi labai daug.
Suprask, kiek nežinai. Kuo daugiau nežinai, tuo daugiau žinai.

Nemanyk, kad esi gudrus. Visada atsiras už tave gudresnių.
Nemanyk, kad esi labai protingas. Tavo protas suduš ir pavirs į kvailumą ir pajuoką, atsitrenkęs į puikybę.
Manyk, kad esi pakankamai kvailas, jog suprastum viską, kas iš tiesų vyksta aplinkui, tuomet imsi kažką suprasti. Kažką supratęs, įgausi pagreitį, ir nepajusi, kad jau supranti labai daug. Tik saugokis puikybės, nuolat pasitikrink ir visada budėk.

Turi eiti siauru taku tarp dviejų bedugnių – nepasitikėjimo ir išdidumo. Tai gali padaryti tik su išmintimi, kurios šiam pasauly nėra. Ji ateina iš Aukštybių. Tam reikia gyvo tikėjimo.

Šiandien daug kas paslėpta – apie tave patį, žmones ir pasaulį, bet galiausiai neliks paslėpto nieko. Vienus dalykus pamatys visi, kitus – tik tu pats, trečius – tik Dievas.

Daryk sprendimus iš to, ką girdi ir matai savo širdimi, ne tik savo ausimis ir akimis. Pasikliauk savo nuojauta ir intuicija – jos retai apgauna, tik išmok jas atpažinti ir klausyti.

Neteisk, nes pats būsi teisiamas. Nesmerk, nes būsi pasmerktas. Tuo pačiu saiku viskas bus atseikėta tau ir kiekvienam.
Leisk žmogui klysti, nes ir pats klysti. Leisk jam būti netobulu, nes ir pats netobulas.
Nesmerk kito už jo silpnybes, nes juk ir pats esi silpnas.
Neteisk kito už jo nuodėmes, nes dar neaišku, kurio iš jūsų nuodėmės didesnės. Jis atgailaus ir bus apvalytas, o tu liksi su savo teismu, teisumu ir arogancija laukti dieviško teismo.
Nėra tokios nuodėmės, kurios negalėtų atleisti Dievas.

Vertindamas kitus, gali smarkiai suklysti, o suklydęs padarysi klaidingus sprendimus. Neskubėk vertinti. Stebėk, tyrinėk, klausyk širdies ir sąžinės, atpažink žodžius, pamatyk darbus, ištirk motyvus, kuriuos ne iškart pamatysi, o kai kurių gal nesužinosi niekada.

Atskirk tiesą nuo melo, apgaulės ir klastos, kad ir kaip gražiai, saldžiai ir „teisingai“ skambėtų žodžiai. Dažną kartą tiesa ateina su varganais drabužiais, o melas pasipuošęs auksu. Apgaulė tave vilios saldžiais pažadais ir pagyrom, bet nuoširdumas gali būti neišvaizdus ir paprastas – toks, kokio tau reikės tavo sunkiausią akimirką.

Pamatyk kito širdį, pajausk jo sielą, suprask jo mintis, atpažink jo dvasią. Jei pavyks ir jei neapsiriksi – pažinsi žmogų ir pasirinksi teisingai.
Atskirk didelius dalykus nuo mažų, svarbius nuo nesvarbių, amžinus nuo laikinų.
Atskirk prasmingus ir reikšmingus nuo beprasmių ir bereikšmių. Atskirk detales nuo esmės.
Neapsirik, atstumdamas tikrus žmones tik dėl to, kad juos atstūmė kiti, kad jie keisti ar juokingi.
Neapsirik, priimdamas falšyvus ir veidmainius tik dėl to, kad juos priima kiti.

Saugokis pataikūnų. Jie pataikauja tik dėl savo naudos. Pasinaudos tavimi, o tau suklupus, išduos tave, susmeigs peilį į nugarą ir nueis pataikauti kitam.
Nepasitikėk žmogumi, tau apkalbančiu kitus. Nusisukę, jie kitiems apkalbės tave patį.

Saugok savo sąžinę – ji tave išlaikys tvirtu moraliniu kompasu. Ją sudeginęs ar nutildęs, tapsi vėjarode, blaškoma skirtingų laikmečio vėjų ir žmogiškų įgeidžių, niekinama ir nevertinama tikrų žmonių. Nebent tau svarbi šio pasaulio šlovė ir vertybės, bedievių nuomonė ir tau pataikaujančių kompanija.

30 sidabrinių nė vieno nepadarė laimingu, nebūsi laimingas ir tu. Iš pradžių gal atrodys kitaip, bet vėliau suprasi, kad jie tapo bilietu į tavo asmeninį pragarą.
Pardavęs sąžinę už pinigus ir pavagiamas vertybes, išmainęs ją į pasaulio šlovę ir žmonių garbę yra žemiausioje grandyje. Aukščiau už jį yra netgi tas, kuris paaukojo savo įsitikinimus ir nuostatas iš baimės.

Apgaulės, patyčios ir melas sugrįš pas kiekvieną savo laiku su savo saiku, būk tuo tikras. Žmogus bus laimingas, jei Dievas suteiks jam malonę atgailauti.
Šmeiži ir apkalbi kitus? Apie juos juk nepasakai nieko, užtat apie save – labai daug. Žemini ir niekini kitus? Juk nepažeminai ir nepaniekinai nieko kito, tik save patį.

Manai, esi geresnis už kitą? Pažiūrėk atidžiai į veidrodį, ką matai? Didžiuojies savimi? Daug pasiekei? Esi įžymus? Jeigu vienokia ar kitokia dovana, talentu, sugebėjimu tu ir pranašesnis, ar žinai, kokiam tikslui visa tai ir kam už viską dėkoti? Būk nuoširdus, neskubėk, nesuklysk, atsakyk pats sau. Nes vieno atsakymo atveju kilsi aukštyn, kito – krisi žemyn, žemai ir giliai.

Nesistebėk ir neklausinėk „na kaip jie nesupranta?“ Yra žmonės, kurie viską puikiai žino ir supranta. Jie sąmoningai ir tikslingai pasirinko meluoti ir tarnauti melo tėvui. Jie sąmoningai gąsdina, provokuoja ir kiršina. Jie sukelia abejones. Negaišk su jais, palik juos, jie dirba už atlygį, kurį gaus savo laiku, bet kuris, tačiau, jiems labai nepatiks, nes juos apgaus jų šeimininkas. Melo tėvas negali nemeluoti. Jis panaudoja ir išmeta.

Dievo nepatrolinsi. Daug kas bandė, nė vienam nepavyko, o kai kuriems baigėsi blogai.
Nežaisk su Dievu, nesišaipyk iš Jo ir Jo žmonių. Galbūt tu daug ko nesupranti, nežinai, tau atrodo kvaila ar juokinga, bet įgauk išminties ir verčiau patylėk, nutylėk, prikąsk liežuvį, sulaikyk žodžius, neišleisk jų daryti savo juodo darbo – taip gal apsaugosi save.

Saugok tikrąsias vertybes ir įsitikinimus.
Išlik žmogumi.


Stasys Eidiejus
2021 gegužis

Postas Feisbuke: https://www.facebook.com/sevenseasons/posts/4309373619074131

Please wait...
Dalis tekstų Elijuje skirta tik Contribee prenumeratoriams. Užsiprenumeravę paremsite puslapį, prisidėsite prie jo gyvavimo ir augimo. Su Jūsų pagalba bus dar daugiau gero, įdomaus, reikalingo ir naudingo turinio. Ačiū Jums!
Apie prenumeratą.

Skirti paramą

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas