Pastangos yra svarbios, žinojimas – svarbiau

Sugedo žvejų laivo variklis.
Laivo savininkai kvietė vieną meistrą po kito, bet nė vienas iš jų nesugebėjo išsiaiškinti, kaip sutaisyti variklį.
Tada jie pasikvietė seną vyrą, kuris nuo jaunystės dirbo inžinieriumi ir taisė laivus.

Jis su savimi atsinešė didelį lagaminą įrankių. Atvykęs ėmėsi darbo. Vyras labai atidžiai apžiūrėjo variklį nuo viršaus iki apačios. Du laivo savininkai stebėjo šį vyrą, vildamiesi, kad jis žinos, ką daryti.

Viską kruopščiai apžiūrėjęs, senukas išsitraukė plaktuką, neskubėdamas, atsargiai nusitaikė į vieną vietą ir stipriai trinktelėjo.

Variklis akimirksniu pradėjo veikti! Senasis inžinierius lengvai atsiduso, nusišypsojo ir padėjo plaktuką į šalį. Variklis sutaisytas!

Po savaitės savininkai iš senolio gavo sąskaitą dešimčiai tūkstančių dolerių.

– Ką?! – sušuko jie, pamatę skaičius. – Jis juk beveik nieko nepadarė!

Pasitarę jie parašė vyrui laišką ir paprašė atsiųsti detalią sąskaitą.

Po kurio laiko jie gavo atsakymą – sąskaitą, kurioje buvo parašyta:

– Kaukštelėjimas plaktuku – 2 USD.
– Žinojimas, kur kaukštelėti – 9 998 USD.

Pastangos yra svarbios, tačiau žinojimas yra svarbiau!
Svarbu įvertinti žinias, nes tai yra didelės patirties, didelių pastangų ir ašarų rezultatas.

Jeigu aš padarau darbą per 30 minučių, tai yra todėl, kad aš mokiausi 20 metų, kaip tai padaryti per 30 minučių.
Tu man skolingas už tuos metus, o ne už tas minutes.

Please wait...
Dalis tekstų Elijuje skirta tik Contribee prenumeratoriams. Užsiprenumeravę paremsite puslapį, prisidėsite prie jo gyvavimo ir augimo. Su Jūsų pagalba bus dar daugiau gero, įdomaus, reikalingo ir naudingo turinio. Ačiū Jums!
Apie prenumeratą.

Skirti paramą

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas