Dviejų dalių Kalėdinė pjesė

Dviejų dalių Kalėdinė pjesė

PROLOGAS

– Kiek šitas Jėzus?
– 20. Šitas tik 15, bet mažesnis. O kokio jums reikia?
– Aš tik žvalgausi…
– Imkit aną, truputį didesnį, už 25. Dar pridėsiu angeliuką.
– Chmm..
– O gal norit visos šeimos? Gausit Jėzų, Juozapą ir Mariją tik už 40.
– Ne, visų nereikia. O nuolaidą padarytumėt?
– Jūsų laimei, ką tik po Kalėdų, atiduosiu pigiau.

Maždaug toks pokalbis vyko ar nevyko Neapolyje prieš keturis metus sausio gale, mažoje Sacred Art parduotuvėlėje. Nuotrauka kaip tik iš ten. Prisiminiau tuos išpardavimui ant drožlių suguldytus jėzuliukus ir pasidarė taip panašu į šiandieną.

PIRMOJI DALIS. MINORAS

Mes įeiname į naują, „po Kalėdų“ laiką. Kai teta iš Europos komisijos švelniai įsakmiu tonu rekomenduoja nebevartoti žodžio „Kalėdos“, aš visai nesistebiu, nes matant tai, kas vyksta ir kurlink viskas kreipiama, tai labai logiškas žingsnis. Labiau nustebęs tuo, kad jie atsitraukė ir atšaukė rekomendaciją, perduodami ją „pataisymui“. Bet ir čia nereiktų stebėtis, nes viskas daroma tais pačiais metodais – tikrinama, bandoma, provokuojama ir stebimos reakcijos. Aha, šitam dar ne laikas.

Bet ir be rekomendacijų šis trendas jau įsivyrauja. Matysime įvairiausių išradingų Kalėdų sveikinimų pakaitalų, pradedant žiema, žvėreliais ir paukšteliais, baigiant Šventų švenčiausių švenčių šventinėm šventėm. „Pažangiausi“ miestai riboja ar visai uždaro kalėdines šventes. Krikščioniškos vertybės išstatomos išpardavimui, nes jos, pagal planą, ne tik kad nebus reikalingos ateityje, neturėdamos nieko bendro su naujai kuriamo žmogaus morale, bet ir trukdys tam pokalėdinės eros piliečiui tapti klusniu naujos distopinės visuomenės nariu – bedieve, besiele, bedvase, bejausme, belyte, betaute medūza. Biomase.

Kūrinys tarė Kūrėjui: man tavęs nereikia, tu man nereikalingas. Ir apskritai – tavęs nėra.
Uždanga.

ANTROJI DALIS. MAŽORAS

Priešingai aukščiau minėtai rekomendacijai, sušuksiu didžiosiomis raidėmis: KALĖDOS!!!

Ir tai yra Didžioji Naujiena – Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, atėjo į Žemę, savo krauju ir gyvybe sumokėjo kainą už tavo ir mano nuodėmes, kad tikėdami Juo, priimdami Jį kaip asmeninį Gelbėtoją, ne pražūtume, bet gautume nuodėmių atleidimą, būtume apvalyti, išgelbėti ir turėtume amžinąjį gyvenimą. Tai didžiausia įmanoma dovana. Amen.

Geros naujienos tęsiasi: Viešpats nėra varganas jėzuliukas, numestas ant šieno, bet galingiausias karžygys. Jis nėra paliegęs vaikinukas su avyte ant pečių.

Nesvarbu, ką matome religiniuose paveiksluose, svarbu, ką skaitome Jo Žodyje ir ką liudija Jo Dvasia. Jis neapleis Juo tikinčių, nepaliks jų bėdoje ir niekada neišsižadės tų, kurie Jį myli, brangina ir Juo tiki. Jo meilė begalinė ir yra stipresnė už visas pragaro jėgas. Jis sutraukė vergijos pančius ir išvadavo tikinčiuosius ne tam, kad tie bijotų ir drebėtų, bet kad pasitikėtų Juo. Su Juo jokie grinčai nebaisūs.

Jis yra karalių Karalius ir karaliaus per amžius.

Kūrėjas atsakė kūriniui: aš myliu tave ir man liūdna dėl tavo pasirinkimų ir jų pasekmių. Atsigręžk į mane.
Jėzus sako saviesiems: nebijokite, ramybė jums! Aš būsiu su jumis per amžius.
Uždanga.

EPILOGAS

Rašiau ne kartą, vėl pakartosiu – Dievo nepatrolinsi. Daug kas bandė, niekam nepavyko, o nemažai kam baigėsi blogai. Prašau, nebandyk.
Visus Dievą mylinčius sveikinu su Šventom Kalėdom!
Ir visus geros valios žmones, mylinčius tiesą ir teisingumą.
Ramių Kūčių vakaro, jaukaus pasibuvimo su artimais ir brangiais žmonėmis.

Jei tyčia ar netyčia esi vienas – nenusimink, tu ne vienas.
Jei skaitai šias eilutes – reiškia turi viltį, kad viskas gali būti kitaip ir geriau. Ir tikrai taip bus. Jėzus atnešė gyvenimą ir suteikė nedūžtančią viltį. Kaip blogai viskas bebūtų šiandien ir kaip juodai beatrodytų rytojus, su Juo galiausiai viskas bus gerai.
Jei Dievas už mus, kas gali būti prieš mus?
Tai yra Kalėdos.

Stasys Eidiejus
2021 gruodžio 24

Įrašas Facebook’e

Please wait...
Dalis tekstų Elijuje skirta tik Contribee prenumeratoriams. Užsiprenumeravę paremsite puslapį, prisidėsite prie jo gyvavimo ir augimo. Su Jūsų pagalba bus dar daugiau gero, įdomaus, reikalingo ir naudingo turinio. Ačiū Jums!
Apie prenumeratą.

Skirti paramą

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas