Žydų išmintis. Dūmtraukio testas

Dvidešimtųjų vidury jaunas žydas atėjo pas įžymų Niujorko rabiną ir pareiškė norįs studijuoti Talmudą.

– Tu moki aramėjiškai? – paklausė rabinas.
– Ne.
– Ivritą?
– Ne.
– O Torą vaikystėje ar studijavai?
– Ne, rabi. Bet nesijaudinkite. Aš baigiau Berklio filosofijos fakultetą ir ką tik apsigyniau disertaciją apie Sokrato filosofijos logiką. O dabar, kad užpildyčiau savo išmanymo spragas, noriu pasimokyti ir Talmudo.
– Tu nepasiruošęs studijuoti Talmudo, – pasakė rabinas. – Tai išmintingiausia knyga iš visų kada nors žmonių parašytų. Bet jei jau reikalauji, aš patikrinsiu tavo logiką: susidorosi – mokysiu tave.

Jaunuolis sutiko ir rabinas tęsė.

– Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – išteptu. Kuris iš jų eis praustis?

Jaunuoliui akys iššoko ant kaktos:

– Tai logikos patikrinimas?

Rabinas linktelėjo.

– Na, žinoma, tas, kurio veidas nešvarus!
– Neteisingai. Pagalvok logiškai: tas, kieno veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio veidas švarus, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat švarus. O tas, kurio veidas švarus, pažiūrės į tą, kurio išteptas, nuspręs, kad jo veidas taip pat išsitepęs, ir eis praustis.
– Gudriai sugalvota! – sužavėtas pasakė svečias. – Nagi, rabi, patikrinkite dar kartą!
– Gerai, jaunuoli. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – ištеptu. Kuris iš jų eis praustis?
– Bet mes juk jau išsiaiškinom, – tas, kurio veidas švarus!
– Neteisingai. Praustis eis abu. Pagalvok logiškai: tas švaraus veido, pažiūrės į tą, kurio išteptas, ir nuspręs, kad jo veidas taip pat nešvarus. O tas, kurio išteptas, pamatęs, jog kitas nuėjo praustis, supras, jog ir jo veidas išteptas, ir taip pat eis praustis.
– Aš apie tai nepagalvojau! Neįtikėtina – aš padariau loginę klaidą! Rabi, patikrinkite dar kartą!
– Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – ištеptu. Kuris iš jų eis praustis?
– Na… Praustis eis abu.
– Neteisingai. Nė vienas neis praustis. Pagalvok logiškai: tas, kurio veidas nešvarus, pažiūrės į tą, kurio švarus, ir neis praustis. O tas, kurio švarus, pamatęs, kad išsitepęs neina praustis, pamanys, kad ir jo veidas švarus, ir taip pat neis praustis.

Jaunuolį apėmė neviltis.

– Patikėkite, aš galiu studijuoti Talmudą! Tik paklauskite ko nors kitko!
– Gerai. Du žmonės leidžiasi dūmtraukiu…
– O Viešpatie! Nė vienas neis praustis!!!
– Neteisingai. Dabar tu įsitikinai, kad Sokrato logikos nepakanka norint studijuoti? Paaiškink man, kaip gali atsitikti, kad du žmonės leistųsi vienu ir tuo pačiu dūmtraukiu, tačiau vienas veidą išsiteptų, o kitas –ne?! Nejaugi tu nesupranti? Visas šis klausimas yra beprasmis, ir jei tu leisi savo gyvenimą atsakinėdamas į beprasmiškus klausimus, tai visi tavo atsakymai taip pat neturės prasmės!

Please wait...
Dalis tekstų Elijuje skirta tik Contribee prenumeratoriams. Užsiprenumeravę paremsite puslapį, prisidėsite prie jo gyvavimo ir augimo. Su Jūsų pagalba bus dar daugiau gero, įdomaus, reikalingo ir naudingo turinio. Ačiū Jums!
Apie prenumeratą.

Skirti paramą

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas