Susitikimas restorane

Naujasis prezidentas paprašė savo apsauginių pasivaikščioti po miestą. Baigiantis išvykai jie užėjo į restoraną pavalgyti. Sėdint restorane prie jų priėjo padavėjas ir paklausė, ko kiekvienas lankytojas norėtų.
Padavęs meniu padavėjas nuėjo.

Tuo metu Prezidentas pastebėjo, kad prie gretimo stalelio sėdi nusiminęs vienišas žmogus ir laukia, kol jį aptarnaus.
Kai vienišam kaimynui barmenas atnešė užsakymą, Prezidentas mostelėjo galva ir savo apsauginiui tarė:

– Prieik prie to žmogaus ir paprašyk, kad jis prisijungtų prie mūsų stalelio.

Prezidento apsaugos kariškis priėjo prie nepažįstamojo ir vyrui perdavė Prezidento kvietimą.

Vyras pasiėmė savo lėkštę ir prisėdo šalia Prezidento komandos. Valgant vyro rankos visą laiką drebėjo ir jis nė karto nuo lėkštės nepakėlė savo akių. Jo rankų tremoras apsauginiams sukėlė nerimą.

Kai Prezidentas su savo apsauga papietavo ir atsistojo išeiti, prie stalelio likęs žmogus nuleido akis, pakėlė drebančią ranką ir pamojavo atsisveikindamas, o Prezidentas stabtelėjo, skvarbiai į jį pažiūrėjo ir paspaudęs jam ranką išėjo.

Prezidentą lydintis apsauginis tarė:
– Prezidente, tas žmogus, matyt, labai serga, kad jam valgant visą laiką žiauriai derbėjo jo rankos.
– O ne, – tarė Ekselencija, – jo drebulio priežastis visai kita. Prezidentas pažiūrėjo į apsauginį ir tarė:
– Tai yra prižiūrėtojas to kalėjimo, kuriame kadaise aš buvau užrakintas. Po kankinimų, kuriuos man teko ištverti, aš šaukdavau ir prašydavau jo vandens. Tada jis ateidavo ir iš manęs tyčiodavosi, juokdavosi ir žemindavo. O kartą, kai aš paprašiau jo vandens, jis ant mano galvos nusišlapino, – tarė Prezidentas. – Tas žmogus tikrai nėra ligonis. Jis dreba iš baimės, kad dabar, kai aš tapau Pietų Afrikos Respublikos Prezidentu, galiu pasiųsti jį į kalėjimą ir daryti su juo tą patį. Bet tai – nebūdinga mano charakteriui. Tie protai, kurie siekia keršto, – griauna valstybę. O tie, kurie ieško susitaikymo, – kuria naciją”, – tarė Nelsonas Mandela.

(Parengta pagal Nelsono Mandelos biografiją)

Please wait...
Dalis tekstų Elijuje skirta tik Contribee prenumeratoriams. Užsiprenumeravę paremsite puslapį, prisidėsite prie jo gyvavimo ir augimo. Su Jūsų pagalba bus dar daugiau gero, įdomaus, reikalingo ir naudingo turinio. Ačiū Jums!
Apie prenumeratą.

Skirti paramą

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas