Tironija – mūsų pačių labui

Iš visų tironijų tironija, nuoširdžiai vykdoma savo aukų labui, gali būti pati žiauriausia. Geriau gyventi prie plėšikų-baronų*, nei valdant visagaliams moralės prižiūrėtojams. Plėšiko-barono žiaurumas kartais gali užmigti, jo godumas kartais gali būti patenkintas; bet tie, kurie mus kankina mūsų pačių labui, kankins mus be galo, nes tai daro su savo sąžinės pritarimu**.
Didesnė tikimybė, kad jie pateks į dangų, bet greičiausiai pavirs į pragarą žemėje***.

Šis jų gerumas nepakeliamai gelia, žeidžia ir skaudina. Būti „išgydytam“ prieš savo valią ir išgydytam nuo būsenų, kurių mes negalime laikyti liga, reiškia būti lygmenyje tų, kurie dar nėra pasiekę sveiko proto amžiaus, arba tų, kurie niekada to nepasieks. Reiškia būti priskirtiems kūdikiams, imbecilams ir naminiams gyvūnams.

C.S. Lewis, God in the Dock: Essays on Theology (Making of Modern Theology)


* Plėšikai-baronai (robber barons) – pašiepiantis, menkinantis terminas, gimęs XIX a. Amerikoje (iš tikrųjų užtinkamas dar anksčiau), kuriuo buvo vadinami magnatai, pramonininkai, bankininkai, kontroliavę nacionalinius resursus ir pramonės šakas (anglies kasyklos, plieno gamyba, garlaiviai, gležinkeliai, bankai), jas monopolizuodami, formuodami trestus, išnaudodami darbuotojus, nepaisydami jokios verslo etikos, klientų interesų ar sąžiningos konkurencijos, taip sukaupę milžiniškus turtus, galią ir įtaką. „Jų korporacijos buvo aštuonkojai, suriję viską savo kelyje“ – rašo istorikai.

Šis terminas tiksliai apjungia ir nusako nusikaltėlio („plėšiko“) ir neteisėtos aristokratijos („baronas“ nėra teisėtas titulas Respublikoje) statusus ir vaidmenis. Neteisėtai kilmingas plėšikas. Tyrinėtojai ir autoriai prie baronų-plėšikų priskiria ir šias seniai žinomas pavardes: John Jacob Astor, J.P.Morgan, J.D.Rockefeller, bei naujuosius magnatus Jeff Bezos, Mark Zuckerberg.

** Propagandos, melo, dezinformacijos pagalba sąžinė palaipsniui (Overtono langas) perprogramuojama, „nulaužiama“ prigimtinė, o jos vietoje įdiegiama nauja, su naujomis „vertybėmis“, nauju požiūriu, kuriamas naujas simuliakras, imituojama realybė. Tada tironai, diktatoriai, jų klapčiukai vykdo savo žiaurumus „elgdamiesi pagal sąžinę“ ir ramiai miega naktimis. Taip akivaizdūs, anksčiau buvę neįmanomi, žmogaus teisių suvaržymai tampa „nieko čia tokio“, juk viskas vardan „bendro gėrio“. Apie tai daugiau – vėliau.

*** Priminkite, kur man girdėta frazė „gal jų gyvenimą reiktų paversti pragaru?“?

Please wait...
Dalis tekstų Elijuje skirta tik Contribee prenumeratoriams. Užsiprenumeravę paremsite puslapį, prisidėsite prie jo gyvavimo ir augimo. Su Jūsų pagalba bus dar daugiau gero, įdomaus, reikalingo ir naudingo turinio. Ačiū Jums!
Apie prenumeratą.

Skirti paramą

Parašykite komentarą

Būti laimingu - tavo pašaukimas